Trại hè Seattle

Seattle Summer Camp là gì?

Seattle Summer Camp là một chương trình hoàn toàn mới và hấp dẫn dành cho thanh thiếu niên Việt Nam tại Mỹ. Trại hè không chỉ trao dồi khả năng Anh Ngữ, cung cấp kiến thức về hệ thống giáo dục Mỹ cho học viên, mà các học viên còn được huấn luyện thể chất từ chương trình chinh phục Obstacle của Mỹ. Chương trình giúp các học viên phát triền bản thân về thể lực và trí lực. Ngoài ra, các học viên sẽ được trang bị các kỹ năng sống, tăng cường khả năng tương tác quốc tế, kỹ năng thực hành cũng như tích luỹ kinh nghiệm để trở thành một công dân quốc tế.